La Junta de Govern ha acordat facilitar la inscripció dels col·legiats de l’ICAIB a la plataforma Registre d’Impagats Judicials (RIJ), una nova plataforma de gran utilitat que permet als advocats reclamar i / o consultar impagaments amb sentència judicial ferma.

Es tracta del primer fitxer en línia de solvència negativa, basat en resolucions judicials fermes, que permet reclamar i consultar deutes líquids, vençuts i exigibles per llei d’una manera àgil, molt senzilla i segura.

Així, i per donar a conèixer aquesta eina tan útil, l’ICAIB ha aprovat un bo gratuït per als 30 primers col·legiats que es registrin, que, d’aquesta manera, podran provar el servei i reclamar un primer impagament sense cost.

Per obtenir aquesta promoció exclusiva dirigida als primers 30 col·legiats, s’han de seguir aquests passos:

Més informació