La editorial Wolter Kluwer ofereix als col·legiats descomptes en l’adquisició de la “Guía práctica de delitos de violencia de género y contra la libertad sexual”, una guia de 291 preguntes i respostes elaborada pel magistrat del Tribunal Suprem, Vicente Magro Servet i de contingut actualitzat tant a la doctrina generada pel Tribunal Suprem, com a la LO 10/2022, 6 setembre i a la seva posterior modificació per LO 4/2023, de 27 d’abril.

En concret, l’editorial ofereix un desompte del 25 per cent a qui opti per comprar l’obra en paper (71,25 +4% IVA) i del 30 per cent si opta per la versió digital de la guia (57,70 + 4% IVA).

Els col·legiats que estiguin interessats a reservar l’obra poden contactar directament amb la senyora Verónica Lois, o bé al correu electrònic veronica.lois@wolterskluwer.com o bé al telèfon 628015598. L’oferta és vàlida fins al 26 de juny. En el cas del llibre en paper, el lliurament es farà al domicili indicat per la persona interessada com a màxim el dia 19 de juliol, mentre que la versió digital estarà disponible com a màxim el dia 3 de juliol.

Índex de l’obra
Extracte