S’adjunta tot seguit l’escrit remès des del deganat dels Jutjats d’Eivissa, en el qual es recorda la disponibilitat d’equips de videoconferència tant al jutjat de pau de Formentera, com a les dependències principals de la Guàrdia Civil i en el qual, atesa l’actual situació epidemiològica registrada a les Pitiüses i les mesures de restricció de la mobilitat decretades, s’insta d’alguna manera els operadors jurídics para impulsar y continuar con el uso de la videoconferencia con Formentera con las finalidades expresadas para la práctica de cualesquiera actuaciones procesales (salvo casos excepcionales -delitos graves, etc.- o que se estimen como tales según prudente criterio de cada órgano o servicio Juzgado)”.

Escrit jutge degà gener 2021