09/03/2020.- S’informa als col·legiats que ja està operatiu el servei de confirmació que s’ha negociat amb el Banc Santander per oferir la possibilitat que els lletrats que vulguin puguin sol·licitar, sense necessitat de demanar documentació a Col·legi , la bestreta de les quantitats a percebre pels assumptes de torn d’ofici i ALD que hagin justificat i estiguin pendents de pagament pel ministeri.

Per accedir al confirming, bastarà que els interessats s’adrecin al departament d’administració de l’ICAIB, a través del correu electrònic administracion@icaib.org