S’informa que en data 30 de juny l’ICAIB ha rebut la transferència procedent del Ministeri de Justícia per al pagament dels assumptes de torn d’ofici corresponents a el mes d’abril de 2021 i que de forma immediata el Col·legi ha donat l’ordre de pagament a les entitats bancàries.