S’informa que en data 19 de novembre l’ICAIB ha rebut la transferència procedent del Ministeri de Justícia per al pagament dels assumptes del torn d’ofici corresponents al mes de setembre de 2021 i que de manera immediata el Col·legi ha donat l’ordre de pagament a les entitats bancàries.