S’informa que en data 10 d’octubre s’ha rebut la transferència procedent del Ministeri de Justícia corresponent als assumptes del torn d’ofici i d’ALD justificats al juliol i que l’ICAIB ha donat ordre de pagament immediat a les entitats bancàries