Es comunica als col·legiats que avui s’ha procedit al pagament dels assumptes del torn d’ofici corresponents a la justificació del mes de maig i que tan prest com es rebi la transferència relativa als serveis d’ALD i de violència de gènere, prevista en un breu termini, es donarà l’ordre de pagament als bancs de manera immediata

Així mateix, recordem que el termini per sol·licitar el servei de confirming que l’ICAIB posa a disposició dels advocats del torn d’ofici que vulguin rebre la bestreta dels assumptes del torn d’ofici que estan pendents de pagament, és el dia 15 de cada mes . Per això, només cal que els lletrats interessats a sol·licitar el confirming remetin un correu electrònic a administracion@icaib.org, especificant el mes o mesos que tenen pendents de pagament, dels quals sol·liciten la bestreta.