S’informa als col·legiats que l’ICAIB, en data 4 de juny de 2019, ha donat l’ordre de pagament dels assumptes del Torn d’Ofici i ALD corresponents als mesos de març i abril de 2019, un cop rebuda a l’ICAIB la transferència dels fons procedents del ministeri de Justícia.