Arran de la represa, en fase de prova i, de moment, de forma limitada, del servei col·legial de tramitació de NIES per representació que s’ofereix als col·legiats, es prega als interessats que tinguin en compte el següent:

1. Horari: l’horari col·legial per presentar les sol·licituds és de 10:30 a 13:30 hores.

2. Sol·licituds amb caràcter urgent.- Atès que, com saben, de moment l’ICAIB té limitat el servei a la tramitació d’un nombre molt reduït d’expedients setmanals, es prega als col·legiats que, en tot cas, presentin a la seu col·legial només aquelles sol·licituds que tinguin caràcter d’urgència.

3. Pagament de la taxa per l’ICAIB. Es recorda així mateix que l’ICAIB s’encarrega de el pagament de la taxa corresponent (27,14 € tramitació NIE + 0,31 € per full compulsada) que després es repercuteix al col·legiat.

4. Poder de representació. En cas d’apud acta resulta imprescindible la personació del client i de l’advocat o l’advocada a la seu de l’ICAIB.

5. Documentació per a sol·licituds de ciutadans del Regne Unit i Irlanda de Nord: en aquest cas s’ha de presentar la documentació corresponent als ciutadans no comunitaris, és a dir:

a) El model de sol·licitud EX15: que es pot descarregar al web col·legial i que pot anar signat pel sol·licitant o per professional de l’advocacia.

b) Poder notarial o apud acta: En cas de poder general o especial: original del poder o de la còpia simple notarial. En cas de presentar original del poder i no voler deixar-ho en l’expedient, s’han d’aportar fotocòpies del poder per a la compulsa a l’ICAIB (0,31 € per full compulsat).
Si es tracta d’apud acta, resulta imprescindible la personació del client i de l’advocat a la seu col·legial.

c) Passaport complet compulsat davant notari (tots els fulls). * Important: si el notari no és espanyol, ha d’anar postil·lat.
S’ha de demostrar l’entrada legal mitjançant el segell d’entrada al passaport, si no hi ha segell d’entrada i és resident a país comunitari, s’ha d’adjuntar fotocòpia de la targeta de residència.

d) Justificació documental del motiu de sol·licitud de NIE. Per compravenda, constitució de societat, acceptació d’herència, etc.: escriptures o certificat / acta de manifestació de notari en què s’hagi encarregat l’escriptura. Per obertura de compte bancari, compra de vehicle o supòsits similars: certificat de director / gerent de l’entitat (banc, concessionari …) en el qual es faci constar el motiu de sol·licitud de NIE.