S’adjunta al final d’aquestes línies la circular remesa en data 18 de gener de 2021 pel Consell General de l’Advocacia Espanyola amb informació important sobre l’aprovació, el passat 17 de desembre, per la Secretaria General d’Institucions Penitenciàries, del Protocol d’ingrés directe en medi obert que serà d’aplicació en centres d’inserció social independents i en els Centres de Règim Ordinari que compten amb centres d’inserció social dependents o seccions obertes.
L’aprovació d’un protocol d’aquestes característiques havia estat una demanda reiterada del CGAE, a través de la seva Subcomissió de Dret Penitenciari, atès que “La possibilitat d’ingrés directe en règim obert de les persones penades que, amb condemnes de fins a cinc anys de presó tinguin possibilitat de ser classificades inicialment en tercer grau de tractament, afavoreix un règim de vida més acord amb la previsió constitucional de la reinserció “.
Circular i protocol