Recordam que a l’enllaç https://extranet.icaib.com/ està operativa la plataforma que permet que els lletrats que no puguin assistir a una guàrdia el dia assignat puguin sol·licitar una permuta amb altres companys del mateix torn.

El programa, que requereix l’ús del carnet col·legial, ha estat ideat pel departament de Sistemes de l’ICAIB amb el triple objectiu d’agilitzar els canvis de guàrdia entre lletrats, evitar duplicitats i facilitar que tots els lletrats i lletrades del servei puguin conèixer les sol·licituds de canvi de guàrdia que fan els companys i / o presentar la seva oferta per canviar el dia de guàrdia.

El funcionament de la plataforma, molt intuïtiu i que s’explica d’una manera molt gràfica al final d’aquestes línies, s’assembla a un tauler d’anuncis on els interessats en permutar una guàrdia poden publicar la seva sol·licitud de canvi (amb una antelació d’almenys cinc dies a la data que vol canviar) i els oferents seva oferta o ofertes.

Per a qualsevol consulta i / o suggeriment de millora, les persones interessades poden dirigir-se a informatica@icaib.org

Accés al programa de permutes