L’ICAIB valora la possibilitat de crear un nou servei d’assistència jurídica gratuïta en el partit judicial d’Eivissa i, concretament, el torn d’ofici d’estrangeria.
Com saben, per formar part d’aquest torn és necessari tenir formació específica en matèria d’Estrangeria. No obstant això, no serà necessari acreditar aquesta formació si aquesta s’ha obtingut a l’ICAIB o a la Fundació de l’I · llustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears (FICAIB).

Els col·legiats que estiguin interessats, poden enviar, abans del 31 de maig, la seva sol·licitud d’alta en el servei, juntament amb la documentació acreditativa de la formació (en cas que sigui necessari) al correu electrònic eivissa@icaib.org

Més endavant, i sempre que hi hagi un nombre suficient de lletrats inscrits, es proporcionarà més informació sobre el funcionament i l’organització del nou servei.