Dintre del Màster en Advocacia que imparteixen la UIB i l’ICAIB s’inclou un període de pràctiques en despatxos d’advocats durant sis mesos (que implicarien 750 hores de pràctica, incloent estudis de jurisprudència, gestions a oficines judicials, registres, etcètera), a manera de l’antiga passantia, a realitzar durant els mesos d’abril a setembre de 2016.

D’altra banda, cada alumne del màster ha de fer (integrat en un grup de quatre o cinc alumnes) un treball fi de màster consistent a resoldre un o dos casos pràctics (amb tots els seus tràmits) que els plantegi un advocat-tutor designat per l’ICAIB. Això suposa per al lletratl tutor la labor de, a més de plantejar el cas als alumnes, dirigir-los individualment en la redacció de tots els escrits i corregir-los en la forma que consideri convenient, assignant a cada integrant del grup un paper en l’expedient a resoldre (actor, demandat, querellant, defensor, administració, administrat, etc.), i fomentant el contrast de parers i la discussió jurídica en defensa de postures diferents.

Per aquest motiu, si algun advocat està interessat a col·laborar amb l’ICAIB a acollir en el seu despatx a un o diversos alumnes per a la realització de pràctiques externes, o bé a dirigir a un grup de quatre o cinc alumnes en el seu treball fi de màster, o ambdues coses, pot comunicar-ho fins el dia 15 de gener de 2016 a l’adreça electrònica fpj@icaib.org