Davant la proximitat de les dates en què s’han de designar tutors per proposar als alumnes del Màster universitari en advocacia un cas pràctic de les jurisdiccions civil, penal, social i/o contenciosa administrativa i dirigir-los en tots els tràmits necessaris per resoldre’l, es demana als advocats que estiguin interessats a cobrir alguna possible vacant per tutoritzar un grup d’uns quatre alumnes que ho posin en coneixement de l’ICAIB abans del 15 de novembre de 2020 enviant un correu electrònic a l’adreça fundacio@icaib.org.
Així mateix, els lletrats que estiguin interessats a acollir en pràctiques els alumnes del màster entre els mesos d’abril a setembre de 2021, també ho poden comunicar enviant un correu a l’adreça electrònica fundacio@icaib.org, en aquest cas abans del 30 de gener de 2021 i amb indicació, si escau, de l’especialitat a la qual es dedica el despatx.
En ambdós casos, els lletrats han de tenir més de cinc anys d’exercici profesional ino estar sancionats penalment o disciplinàriament.