El Ministeri de Defensa convoca aquest premi, consistent en una figura de bronze de Miguel de Cervantes i 5.000 euros, i al qual poden optar persones físiques i persones jurídiques sense ànim de lucre que presentin articles o estudis de recerca que versin sobre aspectes jurídics relacionats amb l’àmbit de la defensa o de la jurisdicció i el dret militar en general i amb el Dret Internacional dels Drets Humans i el Dret Internacional Humanitari en particular. El termini de presentació s’acaba el 26 de setembre.

Més informació