Aquests càrrecs s’hauran de decidir en les eleccions que se celebraran el pròxim 21 de desembre

Una vegada transcorreguts el terminis prevists a la convocatòria d’eleccions per a la renovació parcial de la Junta de Govern, s’informa que dues candidatures optaran a l’elecció dels càrrecs de degà i de diputat tercer del màxim òrgan de govern col·legial, llocs que es decidiran a les eleccions que se celebraran el pròxim 21 de desembre de 2021, de les 10.00 a les 18.00 hores, a la sala d’actes de la seu palmesana de l’ICAIB i en les quals es podrá votar presencialment o per correu certificat.

En concret, els candidats són:

CANDIDATURA CANDIDATURA
Per al càrrec de degà: Sr. Martín Aleñar Feliu Sr. Josep Maria Fiol Bernat
Para al càrrec de diputat 3er: Sr. Miguel Cerdá Piedra Sr. José Francisco Palmer Arrom

 

Per la seva banda, han estat proclamats directament electes els únics candidats presentats per cobrir els càrrecs de bibliotecari comptador i de diputats 5è, 6è, 7è i 8è, així com per al càrrec de diputat 10è, que estava vacant per renúncia. Aquests càrrecs seran ocupats, respectivament, per Maria José Lagos Aguilar, Javier Fernández Pineda, Pedro Monjo Cerdá, Eva María Cardona Guasch, Patricia Campomar Gómez i Lydia Blanco Rodríguez.