Atès que ja ha transcorregut el termini previst als estatuts de l’Agrupació de Joves Advocats de les Illes Balears per a la presentació de candidatures a les eleccions de la seva Junta Directiva i que ha concorregut una única candidatura, s’informa que s’ha proclamat la nova Junta Directiva de l’AJAIB, integrada per Iván Bellod Díaz, president; Sara Gómez Rodríguez, vicepresidenta, Verónica Pedrón Pardo, secretària; Samara Rodríguez Monforte, tresorera; i Yahaira Agredo Velasquez, Anna Maria Atanasova Dishlyanova, Felip Andrés Herrera Herrera, Lázaro Lucio d’Oliveira i Marc Truyol Rodríguez, vocals 1a, 2a, 3r, 4t i 5è, respectivament.