S’adjunten seguidament els programes electorals presentats per les dues candidatures que opten als càrrecs de degà i de diputat tercer de la Junta de Govern de l’ICAIB i que, com saben, es decidiran a les eleccions que tindran lloc el pròxim dia 21 de desembre de 2021.

Programa electoral “Per a nosaltres: els advocats!!

 

Programa electoral “El Col·legi és teu!

 

 

Més informació a: https://www.icaib.org/presentadas-dos-candidaturas-para-los-cargos-de-decano-y-diputado-3o-de-la-junta-de-gobierno-del-icaib/