Recordam que en virtut del conveni subscrit l’any 2008 per l’ICAIB amb les companyies Willis i Mapfre Caja Salud, els col·legiats tenen la possibilitat de contractar el seu segur privat de salut en condicions molt avantatjoses tant per a ells, com para les seves parelles i descendents directes.