La Comissió de Normalització Lingüística de l’ICAIB, en el marc de l’objectiu de promoure l’ús del català en els àmbits del dret i la justícia, vol animar els col·legiats a enviar propostes, idees i/o suggeriments per tal d’afavorir avanços en matèria de normalització lingüística. Les propostes es poden remetre a l’adreça de correu electrònic normalització@icaib.org.