Tal i com es publica al BOE de dia 27 de maig, els quatre jutjats de les Illes Balears que, d’acord al Pla d’Urgència del Consell General del Poder Judicial, coneixeran, de manera exclusiva, però no excloent, de tots els litigis relacionats amb clàusules hipotecàries abusives són: Jutjat de Primera Instància n.º 17 de Palma; Jutjat de Primera Instància n.º 2 d’Eivissa; Jutjat de Primera Instància i Instrucció n.º 3 de Maó i Jutjat de Primera Instància i Instrucció n.º 1 de Ciutadella.

El CGPJ no preveu, per tant, cap jugat especialitzat ni en el partit judicial d’Inca ni en el de Manacor.

Tant l’ICAIB com la resta dels col·legis professionals d’advocats i el Consell General de l’Advocacia Espanyola han expressat el seu rebuig a la centralització d’aquestes causes en només 54 jutjats de tot el país, atès que, entre unes altres qüestions, consideren que, al tractar-se d’un nombre del tot insuficient, és previsible que es produeixi un col·lapse de dimensions encara desconegudes. S’incideix també en el sobrecost que representarà per a centenars de ciutadans i professionals els desplaçaments cap a aquests jutjats únics.

Article del degà de ICAIB sobre el Pla d’Urgència del CGPJ: http://www.eljurista.eu/2017/05/31/la-centralizacion-de-los-juzgados-hipotecarios-un-gran-desproposito/