S’adjunta el Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries dins l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, i que s’ha publicat en el NOE de dia 1 d’abril.
RDL 11/2020