S’informa que en data 22 de juny s’ha reactivat el termini de presentació de relats per al 5è Concurs de relats breus en llengua catalana, que romandrà obert fins al 10 de juliol. Al concurs es poden presentar tots els col·legiats de l’ICAIB, així com els seus familiars (cònjuge i ascendents o descendents directes i majors de 16 anys) i els treballadors del Col·legi.

Els relats, que han d’estar escrits en català i tenir una extensió màxima de 300 paraules, han de versar sobre temes jurídics i incloure necessàriament les paraules “litisconsorci”, “igualtat” i “separació de bens”.

Els concursants podran optar a un primer premi, dotat amb 800 euros, i a un segon premi, de 400 euros.

Bases del concurs