Us informem que des del dia 3 de gener s’ha reprès el servei d’escanejat de fotocòpies dels expedients en procediments de menors i el seu posterior enviament al professional designat. Aquest servei es va posar en marxa per evitar o minimitzar el desplaçament dels lletrats de menors a les seus dels jutjats corresponents, quan haguessin d’anar únicament per fotocopiar els expedients i emplenar el tràmit d’al·legacions.

Recordem que, per utilitzar aquest servei, el lletrat que rebi la resolució de trasllat per fer-ne còpies, pot remetre-la a l’adreça electrònica: escaner.fiscalia@icaib.org i serà personal de l’ICAIB qui, els dimarts i els dijous, acudeix a els jutjats de menors per donar curs a les sol·licituds rebudes per remetre, després, l’expedient al correu electrònic del lletrat sol·licitant.