Adjuntam al final d’aquestes línies el comunicat fet públic per Advocacia Espanyola per expressar el rebuig de l’advocacia als arguments de la demanda que ha interposat Bankia contra el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona per elaborar informes sobre taxació de costes a requeriment dels jutjats i tribunals en relació amb l’oferta de subscripció d’accions de Bankia el 2011, demanda que l’entitat financera ha perdut en la pràctica totalitat dels casos.

L’Advocacia Espanyola rebutja la demanda de rescabalament de danys i perjudicis, que Bankia valora en 876.987 euros, ja que els col·legis d’advocats han exercit les seves funcions complint la legalitat vigent, sense que s’hagi causat perjudici de cap classe per informar, a requeriment dels jutjats o tribunals, sobre els criteris col·legials d’honoraris —tal com estableix l’art. 246 de la Llei d’enjudiciament civil— en l’incident de taxació de costes.
Segons el parer d’Advocacia Espanyola, la presentació de la demanda «s’emmarca en les amenaces que ha fet Bankia perquè els 83 col·legis d’advocats deixin d’emetre dictàmens sobre honoraris de lletrats i abonin els suposats danys i perjudicis ocasionats a l’entitat financera pels pronunciaments judicials condemnatoris al pagament de costes judicials». A més, afegeix la seva consideració que «Bankia no té cap legitimació per ordenar als col·legis quina ha de ser la seva actuació en les taxes de costes i per tractar de condicionar il·legítimament el sentit d’aquests informes sol·licitats pels jutges i tribunals».

Per la seva banda, el Col·legi d’Advocats de Barcelona ha anunciat que prendrà les mesures conforme a dret que calguin contra Bankia, una entitat bancària que, assegura l’ICAB, «ha estat presentant milers de demandes d’execució hipotecària en els darrers anys, i ha percebut costes molt per sobre del que ara pretén que poden cobrar els advocats i advocades que han guanyat les demandes dirigides contra Bankia com a conseqüència de l’oferta de subscripció d’accions de l’any 2011».

Més informació