Donat l’augment que presumiblement experimentaran els judicis i els actes processals en línia i el consegüent increment de les necessitats de localització dels professionals de l’advocacia per part de personal dels jutjats, es recomana als col·legiats que revisin les seves dades de contacte que figuren al cens col·legial i que, en cas que no figuri el telèfon mòbil i, sobretot, l’adreça electrònica, remetin un correu a secretaria@icaib.org especificant aquestes dades per tal que puguin publicar-se en el cens, sempre, és clar, que ho considerin oportú