El deganat delsjutjats de Palma recorda que, a fi de garantir la protecció de tots els professionalsi usuaris de l’administració de justícia, s’haestablert que, durant els tres mesos següents a la finalització de l’estat d’alarma(article 23 de Reial Decret 16/2020, de 28 d’abril), i llevat als jutjats de guàrdiai supòsits similars, l’accés a les seus judicialss’ha de realitzaramb cita prèvia, convocatòriao citació prèvia.

Així mateix, per a consultes s’ha fixat com a preferent l’atenció telefònicao mitjançant correuelectrònic, per al que en document adjunt poden consultar les dades de contacte de tots els jutjats de les illes.

Dades de contacte jutjats