La Comissió Permanent de Consell General de Poder Judicial ha acordat en data 20 d’abril autoritzar als òrgans judicials l’adopció de les mesures necessàries per procedir a la notificació, per via telemàtica, de les resolucions que dictin en els procediments en curs, tant si es tracta dels declarats essencials com si formen part de qualsevol altre, i tant si es tracta de resolucions de tràmit com de les que posen fi a el procediment.

Tot i així, quan es tracti de resolucions dictades en el si de procediments no declarats essencials la notificació que es practiqui no donarà lloc a l’aixecament dels terminis que varen ser suspesos. En canvi, quan les resolucions donin lloc a un termini que no es trobi suspès per tractar-se d’un dels supòsits declarats urgents o essencials, es recomana que aquesta circumstància es faci constar expressament en la mateixa resolució.

Més informació a: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-establece-el-regimen-de-notificaciones-de-las-resoluciones-judiciales-durante-la-vigencia-del-estado-de-alarma