Renovats un any més els bons de formació gratuïta per als col·legiats

L’ICAIB ha acordat renovar en 2019 el sistema de bons formatius de l’ICAIB que permet als col·legiats el seu accés gratuït a bona part de les accions formatives que organitza la Fundació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears.

A l’any 2019 cada col·legiat disposa de forma automàtica, és a dir sense necessitat de sol·licitud prèvia, d’un bo amb un total de 36 punts de formació que podrà bescanviar, fins a esgotar-los, per la seva assistència gratuïta a aquelles activitats formatives del seu interès a les quals la Fundació ha assignat prèviament un nombre determinat de punts. Una vegada que hagi consumit tots els punts, les persones interessades a assistir a alguna acció formativa hauran d’abonar l’import fixat per a aquesta.

Més informació
2019-01-11T11:58:05+00:00