Des de lAgència Tributària de les Illes Balears han remès a l’ICAIB la resposta que ha donat la Direcció General de Tributs de la Secretaria dEstat de Hisenda a la consulta realitzada en relació a l’aplicació del REB per a l’exercici 2023, que s’adjunta seguidament.

REB 2023