Atès linterès que pot tenir per als col·legiats, s’adjunta al final daquestes línies la sentència de la Secció Cinquena de l’Audiència Provincial de Balears en la qual es resol sobre la validesa de líndex IRPH després de publicar-se la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (STJUE) de 13 de juliol C-265-22.

Segons informa el TSJIB, la sentència desestima el recurs d’apel·lació de la part actora contra el pronunciament que va declarar vàlida la clàusula d’interès variable segons IRPH en una sentència dictada pel Jutjat de Primera Instància número 1 de Ciutadella. Per a això analitza la recent sentència del TJUE i com a òrgan judicial nacional aplica la doctrina fixada per aquest en resoldre l’última qüestió prejudicial sobre aquest índex.

Pel que fa al raonament sobre si les clàusules estan redactades de forma clara i comprensible, els magistrats assenyalen en la seva resolució que la jurisprudència és constant en què l’eventual manca de transparència no determina l’abusivitat. En aquest sentit, el Tribunal destaca que és especialment rellevant des de la STJUE 3 de març del 2020 c-125/2018.

Segons informen des del TSJIB, la Sala també es pronuncia respecte a la incidència del comentari del preàmbul de la circular del Banc Espanya 5/94 per apreciar l’eventual abusivitat d’un índex oficial i la importància que -per al consumidor mitjà- podria tenir aquesta recomanació del Banc dEspanya a les entitats financeres. Els magistrats consideren que del tenor literal del paràgraf en qüestió no se n’aprecia el desequilibri greu que fonamentaria l’abusivitat.

En el comunicat, el TSJ destaca que el Tribunal observa que en el cas de pactar un interès variable segons l’IRPH s’està aplicant un índex de referència oficial elaborat pel Banc d’Espanya el càlcul i la publicació del qual és mensual. En canvi, la taxa anual equivalent és un indicador orientatiu resultat d’una fórmula matemàtica. Per tant, la Sala conclou que els elements i els períodes tinguts en compte per calcular l’un i l’altre podrien ser diferents; emprant el mateix temps verbal que el suggeriment del preàmbul de la derogada circular perquè la cita d’aquest no imposa un canvi a la doctrina judicial nacional dictada després de la STJUE C-125/2018.

Sentència AP Balears