Recordam que els lletrats i les lletradas que estiguin interessats a acollir en pràctiques els alumnes del màster universitari en advocacia entre els mesos d’abril a setembre de 2021, ho poden comunicar enviant un correu a l’adreça electrònica fundacio@icaib.org, abans del 30 de gener de 2021 i amb indicació, si escau, de l’especialitat a la qual es dedica el despatx. Els professionals han de tenir més de cinc anys d’exercici i no estar sancionats penalment o disciplinàriament.