Atesa la limitació en la quantitat de NIEs que setmanalment determina la Policia perquè puguin ser tramitats a la seu de Palma, la qual cosa provoca que les sol·licituds s’acumulin en el Col·legi, la Junta de Govern ha acordat suspendre temporalment aquest servei, llevat de les sol·licituds amb apud acta i fins que es puguin lliurar als col·legiats els més de 700 documents que han demanat i que s’han d’enviar per parts a Policia en funció de la quantia setmanal que aquesta assigna a l’ICAIB.