Us informam que el servei d’escanejat de fotocòpies dels expedients en procediments de menors que ofereix l’ICAIB als col·legiats quedarà suspès des del dia 20 de desembre fins al 31 de desembre, a causa del període de vacances de Nadal. El servei es reprendrà el dia 2 de gener.