S’informa que en data 4 de novembre l’ICAIB ha rebut la transferència procedent del Ministeri de Justícia per al pagament dels assumptes del torn d’ofici corresponents al mes d’agost de 2021 i que de forma immediata el Col·legi ha donat l’ordre de pagament a les entitats bancàries.