S’informa que en data 19 d’octubre l’ICAIB ha rebut la transferència procedent del Ministeri de Justícia per al pagament dels assumptes del torno d’ofici corresponents al mes de juliol de 2021 i que de forma immediata el Col·legi ha donat l’ordre de pagament a les entitats bancàries.