Informem als col·legiats que en data 9 de gener de 2020 el ICAIB ha ordenat el pagament dels assumptes del Torn d’Ofici i ALD corresponents al mes d’octubre de 2019. Aquesta transferència es fa de forma immediata a la recepció, a l’ICAIB, dels fons procedents del ministeri de Justícia.

L’ICAIB espera que en breu termini el ministerio dugui a terme el pagament dels assumptes de 2019 que encara estan pendents.