S’informa que en data 14 de desembre, l’ICAIB ha donat l’ordre de pagament dels assumptes del Torn d’Ofici i de l’Assistència Lletrada al Detingut corresponents al mes d’octubre de 2018.

Els professionals adscrits a ambdós serveis poden consultar i / o descarregar la carta de pagament dels assumptes des del lloc web de l’ICAIB i, concretament, des del programa SIGA-Torn de ofici- Facturacions – Facturació- Descarregar.