L’ICAIB ha ordenat, en data 6 de juliol, el pagament d’assumptes del torn d’ofici i de l’assistència lletrada al detingut corresponents al mes de maig de 2018. L’ordre de pagament s’ha duit a terme immediatament després de la recepció de la transferència del Ministeri de Justícia, que és l’organisme encarregat d’abonar aquests serveis a la Comunitat Autònoma balear.

La previsió del Consell General de l’Advocacia Espanyola és que abans que acabi l’any el Ministeri hagi regularitzat el desfasament dels mesos encara pendents fins a efectuar puntualment el pagament mensual de les liquidacions generades per actuacions de justícia gratuïta.

Els professionals adscrits al servei del torn d’ofici i l’ALD poden consultar i/o descarregar la carta de pagament dels assumptes des del lloc web de l’ICAIB i, concretament, des del programa SIGA-Torn d’ofici-Facturacions-Facturació-Descarregar.