S’informa als col·legiats que en data 19 de març de 2020 s’ha rebut la transferència procedent del Ministeri de Justícia per al pagament dels assumptes del torn d’ofici, corresponent als mesos de novembre de 2019 i gener de 2020, per la qual cosa l’ICAIB ha donat de forma immediata l’ordre de pagament a les entitats bancàries.

La previsió és que a final del mes de març el ministeri aboni el mes de desembre de 2020.