Als efectes de, si escau, poder traslladar a la unitat inspectora de qualsevol qüestió que es consideri d’interès en relació amb determinats jutjats, el Consell General del Poder Judicial ha notificat a l’ICAIB que les properes setmanes durà a terme una sèrie d’inspeccions a diferents jutjats de les Illes. En concret, es faran les següents:

– Del 17 al 21 d’abril es girarà visita d’inspecció als jutjats contenciosos administratius números 1, 2 i 3 de Palma.
– Del 22 al 26 de maig es farà als jutjats de Primera Instància números 5, 6, 9 i 10 de Palma.
-Del 22 al 26 de maig la visita serà als jutjats d’Instrucció 2 i 3 d’Eivissa i al Jutjat de Violència sobre la Dona número 1 de Palma.