La Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears ha convocat la divuitena edició del Premi Luis Pascual González, dotat amb 3.000 euros,al qual podran concórrer els llicenciats i graduats en Dret per qualsevol universitat.

Tal com s’especifica en les bases que es poden consultar al final d’aquest text, els treballs han de versar sobre Dret civil de les Illes Balears, ser individuals i inèdits i tenir una extensió mínima de 25 folis i màxima de 75 pàgines.

El termini límit per presentar l’original, mitjançant l’aportació de cinc exemplars del treball a la seu de la Reial Acadèmia (La Rambla, 10. Telefax 971.719.206. Correu electrònic: decano@icaib.org), acaba el 30 de novembre de 2020.

Bases