El pròxim 4 d’abril, a les 18.30 hores, hi haurà una reunió informativa a la qual queden convocats tots els lletrats dels diferents torns del torn d’ofici, així com els del servei d’ALD, que hi vulguin assistir. S’hi tractarà de les principals reivindicacions i de les propostes de millora d’aquests serveis que pugui formular l’advocacia balear al Ministeri de Justícia per mitjà del Consell General de l’Advocacia Espanyola.

La reunió, que es retransmetrà per videoconferència a les seus col·legials i a la qual assistiran el degà Martín Aleñar així com diversos membres de la Comissió del Torn d’Ofici de l’ICAIB, es planteja com una forma oberta i directa d’intercanviar propostes, suggeriments i idees que permetin avançar en la consecució d’aquestes millores.

Així mateix, s’informarà sobre les diferents gestions que, amb vista a aquest objectiu, duen a terme el Col·legi i la Comissió del Torn d’Ofici, perquè els col·legiats en tenguin coneixement directe.