S’informa que el dimecres 12 de juliol, a les 18.00 hores, tindran lloc a la seu de l’ICAIB Palma els actes institucionals següents.

  • Lliurament del premi Degà Miquel Frontera a l’Ètica Jurídica, a títol pòstum, a l’advocat Jaime Bueno Pardo.
  • Homenatge a l’advocacia del Torn d’Ofici. La Junta de Govern ha acordat distingir enguany, per la seva contribució al bon funcionament de la justícia gratuïta a les Balears, per la seva trajectòria en aquest servei i en nom de tot el col·lectiu de l’advocacia d’ofici, els professionals següents: Bernardo Feliu Amengual, Vicente Ferrer Ripoll (Eivissa), José López Sintes (Menorca), Maria Antònia Orell Company i Catalina Riera Planisi.
  • Jura/promesa d’advocats i advocades recentment incorporats a l’ICAIB.