La Junta de Govern de l’ICAIB ha acordat amb data 28 d’octubre de 2016 convocar als col·legiats a la Junta General Ordinària que tindrà lloc el dia 15 de desembre de 2016, a les 9:00 hores, a la sala d’actes de la seu palmesana de l’ICAIB i que es retransmetrà per videoconferència a les seus col·legials de Menorca, Eivissa, Inca i Manacor.

Entre els punts de l’ordre del dia figura l’examen i la votació del pressupost aprovat en Junta de Govern per a l’exercici 2017.

Convocatòria Junta General Ordinària

Projecte pressupost 2017

Nota explicativa projecte pressupostari