Adjuntam seguidament la convocatòria d’eleccions per cobrir els càrrecs de la Junta Directiva de l’Agrupaciónde Joves Advocats de les Illes Balears, que se celebraran el pròxim dia 18 de desembre de 2015, de les 11:00 a les 14:00 hores, i que es regiran per allò que disposen els Estatuts de l’AJAIB, que es poden consultar al final d’aquest text.

Tots els agrupats de ple dret es poden presentar com a candidats en candidatura completa, havent de concretar els càrrecs i presentant cada candidat a un sol lloc.

Les candidatures s’han de presentar, per escrit adreçat a la Junta Electoral, dins dels 15 dies naturals següents a la publicació de la convocatòria electoral (es va publicar el dia 5 de novembre).

Convocatòria eleccions AJAIB

Estatuts AJAIB