Dins del compromís de la Junta de Govern de mantenir un contacte periòdic de caràcter informatiu amb els lletrats i les lletrades adscrits al Torn d’Ofici i a l’Assistència Lletrada al Detingut, es convoca els col·legiats a la pròxima reunió, prevista per al dia 24 de gener, a les 16:00 hores, a l’ICAIB Palma, amb videoconferència a les seus col·legials, organiztada amb l’objectiu de comunicar qualsevol novetat que s’hagi pogut produir i/od’ intercanviar propostes que permetin millorar la prestació d’aquests serveis.