La Junta de Govern de l’ICAIB convoca el 4t Concurs de relats breus en lengua catalana, al qual es poden presentar tots els col·legiats o els seus familiars (cònjuge, ascendents directes i descendents directes majors de 16 anys) i els treballadors de l’ICAIB.

Els relats, que han d’estar escrits en català i tenir una extensió máxima de 300 paraules, han de ser de temàtica jurídica i incloure necessàriament les paraules: “sentencia”, “hereus” i “dot”.

El termini per presentar els relats acaba el dia 20 de maig de 2019. Els concursants poden oppar a un primer premi, dotat amb 800 euros, i a un segon premi, de 400 euros.

Bases del concurs