S’informa que, amb motiu d’unes obres de reforma que es duen a terme a la seu de l’ICAIB Palma, des del dilluns 15 de juliol s’ha d’accedir a l’edifici pel carrer de les Tereses, 13, en lloc de per la Rambla.